5 Ocak 2011 Çarşamba

Histoloji Lab. Fotoğrafları / Kanserli Akciğer & Sağlıklı Akciğer Dokuları
İlk resim sağlıklı akciğer dokusu, ikinci resim ise kanserli akciğer dokusu.

Histoloji Lab. Fotoğrafları / Sinir Dokusu / Purkinje Hücresi


Bulunduğu yer: Beyincik

Histoloji Lab. Fotoğrafları / Sinir Dokusu / Gangliyon Hücresi


Bulunduğu yer: Dorsal kök gangliyonu

Histoloji Lab. Fotoğrafları / Sinir Dokusu / Ependim Hücreleri


Bulunduğu yerler: Beyin karıncıklarının ve omuriliğin merkezi kanalının duvarını çevreleyen hücreler.

Histoloji Lab. Fotoğrafları / Sinir Dokusu / Miyelinli Nöron Aksonu ve Ranvier Boğumları